Škoda Tour (cz)

je tradiční mezinárodní setkání příznivců a milovníků vozů Škoda všech ročníků, těch  historických i těch nejnovějších z poslední produkce. Přijíždějí celé rodiny, Ti dříve narození, ale i Ti nejmenší, kteří ještě moc nemluví, ale mají rádi auta se znakem Škoda.

Prvopočátky  těchto setkání jsou již v šedesátých létech  minulého století, kdy se fandové okřídleného šípu, spontánně sjížděli do campů v Československu a následně i v zahraničí. Na organizaci se podílelo několik subjektů, především AZNP Mladá Boleslav, (Automobilové závody), redakce časopisů apod. Od roku 1994 je garantem  a koordinátorem těchto  setkání a spolupráce se Škoda kluby v jednotlivých zemích Autoklub Škoda Mladá Boleslav, společně s mezinárodním komitétem Škoda Tour.

V prvních ročnících byli účastníci především z bývalé NDR, pak přibývali fandové z Dánska, Velké Britanie a Holandska. V současnosti se setkávají přátelé z 11 zemí Evropy a Austrálie. Počet dospělých účastníků se pohybuje  v rozmezí 200 až 400. Řada účastníků jezdí pravidelně na tato setkání již dlouhou řadu let. Mezi rekordmany patří především přátelé z Německa a Dánska, kteří se zúčastnili i více než 20x.

Škoda Tour se koná jedenkrát ročně, a to vždy  jeden rok v ČR, a pak  následující 2 roky v zahraničí. Setkání trvá celý týden a má již svůj pevně stanovený program. Zaměřen je nejen na technickou část vozů Škoda, ale i na společenskou, sportovní, poznávaní regionů ČR a navazování vzájemných přátelství.

Hlavními body programu jsou:

  • presentace a propagace značky Škoda
  • Den Škoda
  • společenský
  • poznávací
  • sportovní
  • technický
  • vyhodnocení soutěží